ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

Creative Design & digital marketing Services brand. Making cool stuff, developing profitable Marketing Strategies for clients and having a little fun in the process. (Pronounced Mike Tech Studios)

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ 08:00AM - 06:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 08:00AM - 06:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 08:00AM - 06:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 08:00AM - 06:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00AM - 06:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ